Donnerstag, Februar 17, 2005

 

Informasjon til innbetaling

Dette ble delt ut i dag til alle elevene som har levert bindende påmeldingsslipp. Fristen for påmelding har gått ut, dvs. de elevene vi ikke har hørt noe fra, skal få et alternativt undervisningstilbud mens vi er i Berlin.

Til 1TYB-elever og deres foresatte.


INNBETALING TIL TYSKLANDSTUR VÅREN 2005


Innbetaling av deltakerkostnader for reise til Berlin 24. – 29. April 2005
kr 3200 gjøres til kontonummer

0539 11 31 505
(Carola Peckolt, driftskonto i Postbanken).

Husk å merke innbetalingen med elevens navn og ”Berlintur”.
Betalingsfrist: 4. mars 2005


For tysklærerne


_______________
Carola Peckolt

Comments: Kommentar veröffentlichen

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?