Mittwoch, März 30, 2005

 

INFORMASJONSMØTE OM REISEN TIL BERLIN

Påsketurene er unnagjort og nå står snart en ny og kanskje større tur på planen, i hvert fall for elevene.

Derfor inviterer vi foresatte og elever til en informasjonskveld om Berlin-turen

torsdag, 7. april 2005
kl. 18.00
i auditoriet på Heimdal videregående skole.

Her tar vi opp en del praktiske ting rundt reisen som for eksempel program, reisemåte, faglig forankring og ekskursjonsreglement.

Vi synes det er viktig at både elever og foresatte får den samme informasjonen samtidig. Derfor håper vi at både elever og foresatte kan møte.

Vi ber om at dere leser vedlagte ekskursjonsreglement på forhånd slik at dere kan undertegne det når vi har gått gjennom det på møte.

Det vil også bli anledning til å se de flotte produktene som førte til at vi reiser til Berlin.

Vennligst returner nedenstående svarslipp snarest og senest mandag, 4.4.05.


Vel møtt!


Ruth Grüters-Eiken, Kathrin Walsch og Carola Peckolt
Svarslipp infomøte Berlintur

Elevens navn: ____________________

Sett kryss:
Eleven kommer: __ Eleven kommer ikke:__

Foresatt(e) kommer:__ Foresatt(e) kommer ikke:__

Comments: Kommentar veröffentlichen

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?